Privacy

PRIVACY STATEMENT

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de (mobiele) website www.tophairfashioneersel.nl en ontvangers van online mailingen van Top Hair Fashion hierna te noemen: de Salon.

Ik respecteer jouw privacy en zal zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan. Ik houd ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Neem voor vragen contact op met Top Hair Fashion of kijk op de website.


Grondslag en doel gegevensverwerking

De op onze (mobiele) website ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:

 1. het inplannen van afspraken met jou;
 2. het jou goed van dienst kunnen zijn in mijn Salon;
 3. het beantwoorden van jouw vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten;
 4. het dienen van een gerechtvaardigd belang van onze Salon, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden en het aanbieden van verwante producten en diensten;
 5. klanttevredenheidsonderzoeken. Ik kan ook een andere partij vragen om dit voor ons te doen;
 6. ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten;
 7. ter verbetering van onze website;
 8. anonieme verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden;
 9. het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Welke gegevens?

Ik verwerk de volgende gegevens bij gebruik van onze (mobiele) website:

Door jou ingevuld in een contactscherm (de met een * gemarkeerde gegevens zijn niet verplicht dus daarover beschik ik alleen als jij ervoor kiest deze gegevens te verstrekken):

 1. Je naam
 2. Geboortedatum*
 3. Geslacht*
 4. Adresgegevens*
 5. Je telefoonnummer*
 6. Je e-mailadres*
 7. Jouw bankrekeningnummer met tenaamstelling*
 8. Gegevens over je activiteiten op onze website;

Overige gegevens:

Gegevens over jouw surfgedrag op onze site;

IP-adres internetbrowser en apparaat type.

Naar aanleiding van jouw bezoeken en contacten met onze Salon bewaar ik verder:

Klantgegevens uit onze historie met jou:

 1. Gemaakte afspraken
 2. Behandelingen
 3. Gekochte producten
 4. Recepten
 5. Kassabonnen
 6. Gespaarde punten
 7. Verkochte abonnementen
 8. SEPA incasso’s
 9. Log verzonden e-mail

Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van ouders/ voogd. De ouders/ voogd kunnen hun toestemming intrekken , ik verwijder dan de persoonsgegevens van het kind.


Cookies

Onze Salon gebruikt op haar website de volgende soorten cookies:

Analytische cookies, namelijk Google Analytics.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser.

Ik geef je de mogelijkheid om de informatie aanwezig op de websites te delen via social media. Daarvoor kan je gebruik maken van de social media buttons. Als je op een van deze buttons klikt, word je doorverwezen naar de website van de betreffende social media partij. Zodra je doorklikt plaatsen zij cookies. Meer informatie over deze cookies vind je op hun eigen website: Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram.


Recht van inzage, correctie, verzet en verwijdering

Je hebt het recht om alle persoonsgegevens die ik over je heb verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Ook heb je het recht niet langer door ons te worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Daarnaast heb je het recht om de door jou gegeven toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens te allen tijde in te trekken en/of je persoonsgegevens te laten verwijderen. Een en ander voor zover een dergelijk verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting of zwaarder wegend redelijk belang van ons.

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat ik de gegevens alleen bewaar met toestemming van de ouders. Wij vragen u persoonlijk om toestemming. Deze toestemming kan op elk gewenst moment worden teruggetrokken. De persoonsgegevens worden dan verwijderd.


Klachtrecht

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Salon dan heb je het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Bewaartermijn

Ik zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.


Verstrekken van gegevens aan derden

Ik zal jouw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om jouw de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ik zal dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel.


Denk hierbij aan:

– banken (als je anders dan contant betaalt)

– de belastingdienst (als de belastingdienst een onderzoek uitvoert)

– Salonhub (de leverancier van ons afspraaksysteem en kassasysteem)

Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorg ik voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via onze website via hyperlinks kunnen worden bezocht.


Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van een onvoldoende beveiliging of misbruik, neem dan contact op met Iene Teunissen. tophairfashioneersel@gmail.com +31 6 52795253.


Wijzigingen

Ik behoud het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 22-05-2018.


Contactgegevens

Naam: Top Hair Fashion

Adres: Voortseweg 8, 5521JD Eersel

Telefoon +31 6 52795253

Email: tophairfashioneersel@gmail.com

KvK-nummer Salon 55387586